Biebrza

Największą atrakcją w okolicy jest Biebrza, największa w Europie Środkowej nieuregulowana rzeka. Jej obszary zalewowe są wiosną o szerokości ponad dziesięciu kilometrów. Bagna Biebrzy są ulubionym miejscem lęgowym ponad 200 gatunków ptaków, a także wiele gatunków ssaków - w tym ponad 700 łosi .....

Script logo